Assessment & Health Check

Assessment or health check?

Het is altijd goed om de status quo uit te dagen, risico's vroegtijdig te identificeren of een objectieve kijk te krijgen op je organisatie en haar activiteiten. Dit biedt je de mogelijkheid om een stap terug te nemen en het naar een hoger niveau te tillen. Met de resultaten krijg je de juiste inzichten, identificeer je sterke en zwakke punten, en ontvang je directe aanbevelingen voor verbetering.

Het doel van INNOCOM is altijd om een evaluatie te doen die aansluit op het doel en bewustzijn creëert in een vroeg stadium, en het verlangen om haalbare verbeteringen te implementeren die werken, samen te creëren.

 

Wat houdt een assessment in?

Een uitgebreide beoordeling is gebaseerd op een grondige, rationele en feitelijke basis. Het zorgt ervoor dat je organisatie vooruit blijft denken en eventuele problemen voor blijft, een gezond en bloeiend bedrijf behoudt, en ervoor zorgt dat geïnformeerde beslissingen over toekomstige groei en ontwikkeling beschikbaar zijn.

Onze ervaren consultants passen onze beoordelingsmethoden strikt toe en nemen de tijd om de beoordeling volledig uit te voeren, waarbij ze je voorzien van duidelijke rapporten en maatregelen die waardevolle inzichten bieden in de toestand en prestaties van je organisatie.

Wat is een health check?

Een health check is meestal minder uitgebreid dan een beoordeling en vermijdt het gevoel van een audit. Het richt zich meer op het delen van ervaring in plaats van het uitvoeren van diepgaande metingen en het creëren van rapporten. Het kost minder tijd, maar biedt nog steeds waardevolle inzichten in een specifiek gebied van je organisatie.

Door een gezondheidscheck uit te voeren, helpen onze experts je een dieper inzicht te krijgen in de prestaties van je organisatie en brengen ze directe verandering in de huidige situatie teweeg.

Health Check-voorbeelden

Strategy Health Check

"Hoe weten we of onze strategie goed genoeg is?"

Met een strategy healtch check voeren we een evaluatie uit van de effectiviteit en efficiëntie van de huidige strategie van je bedrijf. Het is een oriëntatie op specifieke doelen of doelstellingen die worden uitgevoerd via een plan van georganiseerde acties, gedurende de strategiecyclus van visie tot plan.

Lees meer

Transformation Capability & Readiness

"We moeten beter worden in het beheren van verandering."

Met deze health check evalueren we het vermogen van een organisatie om verandering en transformatie succesvol door te voeren. We kijken naar de huidige capaciteiten, sterke punten, zwakke punten en middelen van de organisatie die nodig zijn om een geplande transformatie uit te voeren. We identificeren gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om de geplande transformatie te ondersteunen.

Lees meer

Organization Health Check

"Wat zijn de zwakke punten van ons bedrijf? Maar tegelijkertijd, wat zijn onze sterke punten?"

Een Organization Health Check is een uitgebreide beoordeling van de algehele gezondheid en prestaties van een organisatie. Het is bedoeld om te evalueren hoe goed een organisatie functioneert en om gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is.

Lees meer

Strategic Program Health Check

"Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we klaar zijn voor succesvolle uitvoering?"

Een Strategic Program Health Check is een uitgebreide beoordeling van de gezondheid en prestaties van een strategisch programma. Het is bedoeld om te evalueren hoe goed het programma vordert naar zijn strategische doelen en om gebieden te identificeren waar verbetering mogelijk is.

Lees meer

Assessment-voorbeelden

Enterprise Architecture assessment

Een Enterprise Architecture (EA) Assessment is een evaluatie van de huidige architectuur van een organisatie. "De Architectuur" kan vele dimensies omvatten, zoals de zakelijke context, het businessmodel, organisatiestructuren, kern- en ondersteunende processen, informatiemodellen, data en technologische systemen, technische infrastructuur, enz.
Deze beoordeling is gericht op leiders van bedrijven die hun enterprise-architectuurefforts willen versnellen en snel inzicht willen krijgen in de staat en structuur van hun organisatie, hoe hun capaciteiten worden mogelijk gemaakt door de verschillende dimensies en hoe de belangrijkste componenten met elkaar interageren.

Het resultaat van de beoordeling is een rapport dat inzicht geeft in de huidige staat van de EA, eventuele hiaten of zwakke punten identificeert, en aanbevelingen biedt voor het verbeteren van de algehele EA-maturiteit en de afstemming op zakelijke doelstellingen.

Architecture Capability Assessment 

Een belangrijke basis voor een succesvolle strategische transformatie is het hebben van een geschikte (enterprise) architectuurcapaciteit. INNOCOM heeft 4 dimensies geïdentificeerd om een architectuurcapaciteit te evalueren. Wat we eigenlijk beoordelen, is het vermogen om te architecten binnen de onderneming.

De beoordeling kan een aantal inspiratiesessies bevatten om specifieke architectuuronderwerpen verder uit te werken, evenals 2 "double-diamond thinking" workshops om de co-creatie van een verbeterplan op gang te brengen.

Onze beoordelingsmethode heeft zich intensief ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar, omdat de architectuurdiscipline ook wordt beïnvloed door de voortdurende agile-transformatie in de meeste organisaties. Dit betekent dat we in staat zijn om de evaluatie aan te passen aan jouw context, of het nu gaat om een agile, klassieke of meer hybride aanpak.

Solution Architecture assessment

"Is onze softwarearchitectuur nog steeds geschikt voor het beoogde doel?" is een vraag die veel CIO's 's nachts wakker houdt. Een softwarearchitectuur is vaak een belangrijk bedrijfsmiddel voor een organisatie, vaak complex en met vele ontwerpoverwegingen die in de loop van de tijd zijn opgebouwd. Zonder een formeel objectief analyseproces te doorlopen, kan de organisatie niet garanderen dat de gemaakte architectonische beslissingen verstandig zijn en de risico's op passende wijze verminderen.

Met deze op SEI-gebaseerde (Carnegie Mellon University) beoordeling evalueren we de softwarearchitectuur in relatie tot kwaliteitsattribuutdoelen, zoals prestaties, beschikbaarheid, beveiliging, aanpasbaarheid, enz. We leggen architectonische risico's bloot die het bereiken van de bedrijfsdoelen van een organisatie mogelijk belemmeren (risico's, gevoeligheden en afwegingspunten).

Integration Architecture assessment

Deze beoordeling is bedoeld om je begeleiding te bieden bij het kiezen van de juiste integratiearchitectuur die het beste past bij jouw realiteit en toekomstige behoeften. Onze aanpak leidt je door scenario's die het belang van cloud, data en beveiliging in balans brengen. Als resultaat krijg je antwoorden op enkele strategische vragen: Welke integratiepatronen en (platform)technologieën hebben we nodig om ons bedrijf te ondersteunen?
Welke integratiestrategie past het beste bij onze realiteit? Hoe zal het ons helpen om een meer data-gedreven bedrijf te worden? Waar en hoe kunnen we onze volwassenheid vergroten op het gebied van het beheren van de integratiearchitectuur? (in termen van capaciteiten, processen en platforms)

INNOCOM kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de referentie-integratiearchitectuur door de huidige integratiearchitectuur te evalueren en jouw relevante gebruiksscenario's daarmee te matchen. We zullen de volgende stappen definiëren die nodig zijn om de doelreferentie-integratiearchitectuur over te nemen en je begeleiden bij de overgangsfases.