Digital Transformation

Het belang van digitale transformatie

Tegenwoordig worden zakelijke leiders geconfronteerd met de uitdaging om voor te blijven op hun concurrentie door hun huidige strategie te heroverwegen en hun organisatie in staat te stellen om snel, maar continu nieuwe en innovatieve ideeën te implementeren. Technologie kan een grote stimulans zijn voor die veranderingen, maar gaat gepaard met een impact van verandering, een toename in complexiteit en mogelijk ook kosten. Wendbaar zijn en in staat zijn om zich aan te passen aan een nieuwe en evoluerende digitale architectuur zal cruciaal zijn in dit proces van constante innovatie en verbetering.

Ons doel is om organisaties te ontlasten in hun reis van digitale transformatie met al onze ervaring en beste praktijken, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat de juiste keuzes worden gemaakt en dat ze de dingen goed doen. Door samen te werken aan hun inspanningen voor digitale transformatie, kunnen bedrijven zich richten op hun kernactiviteiten en tegelijkertijd profiteren van de expertise en middelen van INNOCOM. Dit stelt hen in staat om snel nieuwe technologieën te adopteren en hun bedrijf te transformeren om te voldoen aan de veranderende behoeften van hun klanten en de markt.

We zijn toegewijd aan het waarborgen dat technologie-oplossingen in lijn zijn met uw bedrijfsstrategie en dat ze de gewenste resultaten opleveren. Ons transformatie-team werkt met u samen om uw bedrijfsdoelstellingen te begrijpen, uw huidige situatie te analyseren en u te helpen bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan om uw gewenste toekomstige staat te bereiken. Als premium transformatiepartner helpen we u bij het beoordelen van de haalbaarheid van strategische ambities, het ontwerpen van de juiste architectuur en het ultieme transformatieplan, het injecteren van onze beste praktijken en het installeren van bewezen succesfactoren om daar te komen. We zijn toegewijd om de benodigde overgangen te leiden om uw toekomstige staat te bereiken, samen met u.

Diensten

Target Architecture Design

Target Architecture Design is een proces dat de gewenste toekomstige staat van het technologische landschap van een organisatie definieert. Het omvat het creëren van een blauwdruk voor de integratie en optimalisatie van technologieoplossingen om de zakelijke doelen en doelstellingen van het bedrijf te ondersteunen. De target architectuur is een uitgebreide weergave van welke technologie zinvol is, hoe technologie geïntegreerd, geconfigureerd en beheerd moet worden om de strategische richting van de organisatie te ondersteunen.

Het is een cruciaal aspect van digitale transformatie, omdat het een basis legt voor de technologische structuur en keuzes die de digitale initiatieven van het bedrijf zullen ondersteunen. Door een goed ontworpen target architectuur te creëren, kunnen organisaties de efficiëntie en effectiviteit van hun technologiesystemen verbeteren, de wendbaarheid vergroten en zakelijke groei ondersteunen.

Digital Roadmap Design

Het ontwerpen van een Digital Roadmap is een proces waarbij een strategisch plan wordt gecreëerd voor de implementatie van digitale mogelijkheden ter ondersteuning van de doelen en doelstellingen van een organisatie. Het bepaalt de stappen en de tijdslijn voor het transformeren van het bedrijf door de adoptie van digitale oplossingen in een waardevolle en haalbare volgorde en begeleidt de uitvoering van de digitale transformatie strategie.

Het is een essentieel instrument voor organisaties die een digitale transformatie doorgaan. Het biedt een duidelijk, stapsgewijs plan voor de implementatie van technologieën en zorgt ervoor dat de inspanningen voor digitale transformatie op koers blijven en de gewenste resultaten opleveren. Door het ontwerpen van een goed gestructureerde digitale roadmap kunnen organisaties hun inspanningen prioriteren, middelen effectief toewijzen en hun kansen op succes in het digitale tijdperk vergroten.

Data & Integration Architecture design

Het worden van een (meer) op data gebaseerd bedrijf is een essentiële stap in digitale transformatie die zowel technologie als mensen beïnvloedt. Hiervoor is het proces van het definiëren en ontwerpen van systemen, tools en processen die de verzameling, opslag en uitwisseling van gegevens binnen een organisatie mogelijk maken om waardevolle inzichten te leveren ook van groot belang.
Het is een kritisch aspect van digitale transformatie, omdat het de basis legt voor effectieve besluitvorming en inzichtsgeneratie, en de integratie van digitale technologieën en systemen mogelijk maakt.

Het is essentieel voor organisaties die willen profiteren van de mogelijkheden die big data en geavanceerde analyses bieden. Door het definiëren en ontwerpen van een uitgebreide data- en integratiearchitectuur, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun gegevens op de juiste manier worden beheerd, beveiligd en toegankelijk zijn, en dat het hun digitale transformatiedoelen en -doelstellingen ondersteunt.

Design2Deliver

"Hoe verbind je de punten tussen User-Centric Design, Architectuur, IT-oplossingen en Agile Delivery? Hoe implementeer je nieuwe diensten of producten op een snelle manier, zelfs als je in silo's bent opgedeeld en dit niet van de ene op de andere dag kunt veranderen?"

Design2Deliver biedt de antwoorden die je nodig hebt. Het is een uniek raamwerk dat is ontwikkeld in het veld en geïmplementeerd bij meerdere succesvolle internationale bedrijven. De methodologie is ontstaan vanuit de behoefte om digitale strategieën zo snel mogelijk te realiseren, terwijl een holistische aanpak gedurende de hele traject behouden blijft.
Hoewel er veel technieken of methodologieën bestaan die zich richten op een deel van de reis die de implementatie van een digitale strategie is, is er geen methodologie die de hele reis omvat. Daarom bestaat Design2Deliver uit verschillende bestaande methodologieën en technieken, bewust geïntegreerd om een gestroomlijnde aanpak of methodologie op zichzelf te vormen.

Design2Deliver streeft ernaar om digitale strategieën van ideeën, en misschien zelfs concrete ambities, naar een gecontroleerde implementatie te brengen. Dit gebeurt door de ambities van de digitale strategie te onthullen als use cases, rekening houdend met de beperkingen die door de organisatie worden opgelegd, en ervoor te zorgen dat de implementatieroadmap is ontworpen voor gecontroleerde snelheid en wendbaarheid, met maximale uitkomst via Agile Delivery.

Kortom, het brengt een design-thinking en klant- (of eindgebruikers-)gerichte aanpak in het ontwerp van de ambities, een holistische aanpak en architectonische basis voor de oplossingsvorming, en tenslotte een agile mindset voor de implementatie van de oplossingscomponenten.

Platform & Technologie selectie

Platform- en Technologie selectie is het proces van het kiezen van de software- en hardwareplatforms, technologieën en tools die de digitale transformatie-inspanningen van een organisatie zullen ondersteunen. Het is een cruciale stap in de planning en uitvoering van een digitaal transformatieproject, omdat het de basis bepaalt waarop de digitale oplossingen zullen worden gebouwd.

Het proces is ontworpen om ervoor te zorgen dat de gekozen platforms, technologieën en tools geschikt zijn voor het beoogde doel en de doelen en doelstellingen van het digitale transformatieproject ondersteunen. Door zorgvuldig de opties te overwegen en geïnformeerde beslissingen te nemen, kunnen organisaties hun kansen op succes maximaliseren en het risico op projectmislukking minimaliseren.

Leading your digital transformation

Het leiden van jouw digitale transformatie verwijst naar het proces waarbij je de inspanningen van een organisatie stuurt en begeleidt om digitale technologieën en processen te omarmen en te benutten om haar zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken. Het omvat het ontwikkelen en implementeren van een strategisch plan dat technologie inzet om bedrijfsactiviteiten te transformeren, klantervaringen te verbeteren en groei en innovatie te stimuleren.

Kort gezegd gaat het leiden van jouw digitale transformatie over het proactief en strategisch benutten van technologie om zakelijk succes en concurrentiekracht te bevorderen. Het vereist sterke leiderschap, een duidelijke visie en toewijding aan continue verbetering en innovatie.

Wat onze klanten zeggen

  • Jean-Philippe Minet

    COO bij Bridgestone Aircraft Tire

    "Designing, building and selling a tire is a specific business with long lead-times. Designing, building and rolling-out digital solutions are a totally different ball game.  The rollout of such a complete digital transformation really needs explicit expertise and experience which we found at INNOCOM.

    Setting up the innovation capability in partnership with INNOCOM to get this up-and-running, is the best investment I made so far!"

    Bridgestone