In-company masterclasses

Investeer in het succes van uw organisatie
met in-company trainings

In het dynamische zakelijke landschap van vandaag is investeren in de voortdurende ontwikkeling van uw personeel cruciaal om concurrentiekracht te behouden en een cultuur van innovatie te bevorderen. Een zeer effectieve benadering om dit te bereiken is via in-company masterclasses, op maat gemaakte leerervaringen die specifiek zijn ontworpen voor uw team. Hier zijn enkele overtuigende voordelen van het implementeren van in-company masterclasses voor uw personeel:

 

Relevantie voor organisatiedoelen

In-company masterclasses kunnen worden aangepast om aan te sluiten bij de doelstellingen van uw organisatie, zodat de inhoud direct relevant is voor uw branche, bedrijfscultuur en strategische doelen. Deze gerichte aanpak stelt werknemers in staat vaardigheden en kennis op te doen die rechtstreeks bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Teamcohesie en samenwerking

Het intern brengen van de leerervaring creëert een gedeelde ruimte voor uw team om samen te leren en te groeien. Dit bevordert een gevoel van camaraderie en samenwerking, omdat werknemers deelnemen aan discussies, inzichten delen en gezamenlijk nieuwe concepten toepassen op praktijkuitdagingen. Deze collaboratieve leeromgeving verbetert teamwork en communicatie binnen de organisatie.

Op maat gemaakte leerpaden

In-company masterclasses kunnen worden ontworpen om in te spelen op de specifieke behoeften en vaardigheidstekorten van uw personeel. Deze op maat gemaakte aanpak zorgt ervoor dat werknemers gerichte training krijgen, waardoor ze expertise kunnen ontwikkelen op gebieden die direct verband houden met hun functies. Dit gepersonaliseerde leerpad verbetert de algehele effectiviteit van het trainingsprogramma.

Kostenbesparing

Terwijl externe trainingsprogramma's extra kosten met zich mee kunnen brengen, bieden in-company masterclasses een kosteneffectief alternatief. Organisaties kunnen kosten besparen op reizen, accommodatie en externe trainers door interne middelen te benutten en trainingen op locatie te organiseren. Dit maakt professionele ontwikkeling toegankelijker en duurzamer voor het bedrijf.

Consistentie in trainingsnormen

In-house masterclasses stellen organisaties in staat om consistente trainingsnormen te handhaven voor alle niveaus van het personeelsbestand. Deze consistentie zorgt ervoor dat werknemers een gemeenschappelijke kennisbasis delen, wat een uniforme aanpak van probleemoplossing en besluitvorming bevordert. Het helpt ook bij het opbouwen van een gestandaardiseerde vaardighedenset die aansluit bij de verwachtingen van het bedrijf.

Onmiddellijke toepassing van kennis

In-company masterclasses stellen werknemers in staat om onmiddellijk nieuwe verworven kennis en vaardigheden toe te passen op hun dagelijkse taken. Deze praktische toepassing verbetert de retentie van informatie en versnelt de integratie van nieuwe competenties op de werkplek, met tastbare voordelen voor de organisatie.

In-company masterclasses

Leading in Enterprise Architecture
 • Masterclass

Leading in Enterprise Architecture

Deze training omvat de ontwikkeling van persoonlijke leiderschapsvaardigheden, het beïnvloeden en overtuigen van belanghebbenden, het geven en ontvangen van feedback, en groepsonderhandeling.

Masterclass 'Agile Architecture'
 • Masterclass

Agile Architecture

Digitale transformatie betekent tegenwoordig om je continu op een goed georganiseerde manier aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door gebruik te maken van technologie.

Masterclass API
 • Masterclass

API Strategy Execution

 

Digitale transformatie betekent tegenwoordig voortdurend en op een georganiseerde manier aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving door gebruik te maken van technologie.

Composable Architecture
 • Masterclass

Composable Architecture

Elke organisatie wil oplossingen die flexibel en gemakkelijk te beheren zijn. Ze moeten in staat zijn om snel wijzigingen aan te brengen of componenten snel te vervangen om voorop te blijven lopen in de concurrentie. Ontdek hoe je composable bouwstenen kunt creëren die in verschillende contexten kunnen worden gebruikt.

Agile Enterprise Security Architecture
 • Masterclass

Agile Security Architecture

In de Agile Security Architecture masterclass verkennen we hoe agile, waar waardecreatie prioritair is, en beveiliging perfect kunnen samenvloeien en elkaar versterken.

ArtificiaI Intelligence for decision-makers
 • Masterclass

ArtificiaI Intelligence for decision makers

 

How to create a sustainable competitive advantage with Artificial Intelligence? Learn how to focus on the number one challenge for your organization today: how to look beyond the hype while figuring out how to build a sustainable AI capability driven by your business strategy.

Masterclass Design 2 Deliver
 • Masterclass

Design2Deliver

Digitale transformatie betekent tegenwoordig voortdurend op een goed georganiseerde manier aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving door gebruik te maken van technologie. Leer hoe je effectieve digitale innovaties kunt implementeren, ondanks organisatorische complexiteit of marktonzekerheid.

Essential Security
 • Masterclass

Essential Security Practices

Deze Foundation Class bied je de nieuwste inzichten in het huidige beveiligings- en risicolandschap. En praktische handvatten om oplossingen te ontwerpen die bescherming bieden tegen de huidige bedreigingen en kwetsbaarheden.

Foundation class Safe
 • Foundation class

SAFe® for Architects, Architecting for Continuous Value Flow with SAFe

De foundation class richt zich op succesvol zijn als ondernemingsarchitect, oplossingsarchitect en systeemarchitect in een (scaled) agile omgeving. De perfecte 360° voorbereiding voor jouw officiële certificering en nog veel meer!

What our clients say

 • Eric van der Linden

  Vice President Enterprise Architecture & Enterprise Business Services bij DLL

  I lead a team of Enterprise Architects that inspires, motivates, and facilitates the DLL organization. I also lead the Enterprise Business Services Department, where a strong, enthusiastic team delivers platforms and services used globally across the Enterprise.

  Of course, I have known INNOCOM as a company for quite some time. They’ve previously assisted us with a significant reorganization, including creating a blueprint to enhance our landscape. During this time, I realized INNOCOM’s proficiency in teaching us how to formulate such a blueprint.

  If you’re facing insurmountable challenges, I recommend engaging with INNOCOM. They’ll equip you with the skills to address these issues and ensure you’re prepared to handle similar situations in the future.

  While everyone is eager to tackle ‘future concerns,’ it’s crucial to remember that legacy issues also need resolution. This is where transformation planning becomes vital. We decided to enlist the help of the IC Institute for the first time and organize in-company training on Design to Deliver Agile Architecture for all our architects.

  I place a strong emphasis on the term ‘team.’ I firmly believe in team growth and heavily invest in comprehensive team training. When everyone speaks the same language, it significantly strengthens the team. We also gain an external perspective on our architectural practices and challenges, which is invaluable. Our motto is constant improvement. After such in-house team training, my team always returns highly motivated. The team spirit is fantastic, and we continue to improve!

  I also believe it’s essential for a team of architects to have an independent architectural vision. I’ve always felt this with INNOCOM: their passion and commitment to finding the right solution, irrespective of any vendor, and their relentless drive to resolve problems.

  They guide, coach, and help us so that we can handle things ourselves next time. This approach makes them ‘expendable,’ as INNOCOM doesn’t linger after a project, which is truly a unique selling point! A true coach!

  DLL