ArtificiaI Intelligence for decision makers

Hoe creëer je een duurzaam concurrentievoordeel met kunstmatige intelligentie? Ondanks de beweringen en de aanzienlijke hype rondom KI, benutten verrassend weinig bedrijven KI daadwerkelijk om duurzame concurrentievoordelen te creëren. Deze masterclass zal zich richten op de belangrijkste uitdaging voor uw organisatie vandaag de dag: hoe u voorbij de hype kunt kijken terwijl u ontdekt hoe u een duurzame KI-capaciteit kunt opbouwen die wordt gedreven door uw bedrijfsstrategie.

ArtificiaI Intelligence for decision-makers

Waar gaat deze masterclass over?

Hoe creëer je een duurzaam concurrentievoordeel met kunstmatige intelligentie?

In de afgelopen decennia hebben we de opkomst en ondergang gezien van verschillende initiatieven en showcases op het gebied van kunstmatige intelligentie. Elke keer werden de vooruitgangen in AI tot extreme hoogten gehypet om vervolgens teleur te stellen.

Na de Deep Learning-revolutie van 2012 lijkt er bijna universele consensus te zijn dat AI een grote impact zal hebben op bedrijven en de samenleving als geheel. De recente opkomst van "grote taalmodellen" zoals Open AI's GPT-3 en Google's LaMDA inspireert zelfs sommigen om te beweren dat 'Artificial General Intelligence' (AI-systemen die cognitieve vermogens hebben die vergelijkbaar zijn met die van mensen) net voorbij de horizon ligt...

Demystificatie van Kunstmatige Intelligentie

Ondanks de beweringen en de aanzienlijke hype rondom KI, benutten verrassend weinig bedrijven KI daadwerkelijk om duurzame concurrentievoordelen te creëren.

Deze masterclass richt zich op de belangrijkste uitdaging voor uw organisatie vandaag de dag: hoe u voorbij de hype kunt kijken en tegelijkertijd kunt ontdekken hoe u een duurzame KI-capaciteit kunt opbouwen die wordt aangedreven door uw bedrijfsstrategie.

Waarom is dit relevant voor jou?

Deze cursus zal je helpen om de impact van KI-technologieën (zoals machine learning, robotica en natuurlijke taalverwerking) op je bedrijfsstrategie en architectuur te begrijpen, evenals de economische en maatschappelijke vraagstukken die ze oproepen.

We zullen belangrijke onderwerpen behandelen zoals de waarde van gegevens en wat er echt voor nodig is om te beginnen, de verschillende organisatorische rollen en profielen die doorgaans vereist zijn, en de beste praktijken voor het berekenen van de zakelijke waarde en haalbaarheid van een KI-use case. Last but not least zullen we nader ingaan op het belang van ethiek en de mogelijke invoering van bias in je gegevens.

Programma

Wat zul je leren?

  • Wat kunstmatige intelligentie is, met nadruk op de organisatorische en managementimplicaties van deze nieuwe technologieën, eerder dan op hun technische aspecten. Veelvoorkomende misvattingen rondom KI die je zult uitrusten en aanmoedigen om KI als onderdeel van het transformatiegereedschap van je organisatie te omarmen.

  • De kennis en het zelfvertrouwen die je nodig hebt om de succesvolle integratie van KI in je bedrijf te leiden en hoe je een duurzaam concurrentievoordeel kunt opbouwen met behulp van KI.

  • Hoe je een solide strategisch kader kunt opzetten om succesvolle KI-initiatieven binnen je organisatie mogelijk te maken.

Praktische info

Doelgroep

Dit programma is ontworpen om mensen voor te bereiden met strategische besluitvormingsverantwoordelijkheden, zoals aspirant-managers, huidige managers en hooggeplaatste leidinggevenden, evenals degenen die invloed uitoefenen op strategische besluitvorming, zoals ondernemingsarchitecten en bedrijfsarchitecten.
Of je nu een zakelijk leidinggevende bent die innovatie, nieuwe productontwikkeling en marktdifferentiatie aanstuurt, of een datawetenschapper die de zakelijke toepassingen wil begrijpen bij het ontwikkelen van KI-programma's, dit programma zal je werk ten goede komen.

Volgende editie

Momenteel is deze masterclass alleen beschikbaar als een in-company training.