Thanks to the support and financial resources from the Flemish Region and Europe, INNOCOM is developing a new Training Course  “Successfully transform Strategic Transformations into AI projects”

 

Training: AI for decision makers

 

The ability of organisations to translate a business challenge to a technological solution dictates the successful adoption of AI in Flanders. One element is key: always take the business’ strategic needs and opportunities as a base to draw up a fitting and concrete AI project, while including a clear-cut business case.

To make this a reality, organisations need support on multiple levels. This training course will focus on two target audiences who are both crucial in the successful adoption of AI. For each of these audiences, we’re developing a designated module. These modules will be complementary to each other and transfer essential knowledge and skills to make an AI transformation happen.

The first target group will be C-level managers who are in charge of deciding whether an organisation needs to take AI into account or not. The second group comprises middle management and advocates of change who will be the driving force behind AI adoption and the resulting digital transformation.

One of this program’s unique characteristics is that it flips the standard training trajectory upside down. The traditional approach would take specific AI technologies as a starting point and then looks at where it might fit in with the business. Typically, this way of working is marked by questions such as ‘We have lots of data. Now what can we do with it? or ‘What can we do with [insert any AI technology]?’. This angle often makes it difficult to construct a compelling business case and as such becomes a hindrance to AI adoption.

This is why we switch it around and always start from the corporate strategy. Next we identify suitable business opportunities and needs where AI can be of added value. By guaranteeing alignment with overarching business goals, the chances of adoption and success are maximised.

 

Succesvolle AI adoptie in Vlaanderen wordt voornamelijk bepaald door bedrijven hun capaciteit om de vertaalslag te maken van bedrijfsuitdaging naar technologie.

Het is hierbij belangrijk dat men steeds vertrekt vanuit de strategische noden en opportuniteiten van het bedrijf en dit vervolgens vertaalt naar een passend en concreet AI-project, inclusief een duidelijke business case.

Om dit te realiseren heeft de onderneming nood aan ondersteuning op verschillende niveaus. Dit opleidingstraject zal zich focussen op twee doelgroepen die essentieel zijn voor een geslaagde AI-adoptie. De eerste doelgroep bestaat uit de topmanagers die instaan voor de beslissing om al dan niet rekening te houden met AI in een organisatie. De tweede doelgroep bestaat uit midden managers en veranderingsagenten die de drijvende kracht zullen zijn achter de AI adoptie en de bijhorende digitale transformatie.

Één van de unieke kenmerken van deze opleiding is dat we het klassieke traject omdraaien. Klassiek vertrekken opleidingen vanuit specifieke AI-technologieën om vervolgens op zoek te gaan naar een mogelijke toepassing binnen de onderneming. Typerend zijn dan vragen zoals “We beschikken over veel data, maar wat kunnen we er nu mee doen?” of “Wat zouden wij kunnen doen met  [vul eender welke AI-technologie in]?” Deze aanpak maakt het vaak moeilijk om een overtuigende business case te ontwikkelen en vormt daardoor een hinderpaal voor adoptie.

Daarom dat we in deze opleiding in omgekeerde volgorde te werk gaan. Wij vertrekken steeds vanuit de strategie van de onderneming om vervolgens geschikte business opportuniteiten en noden te identificeren waar AI een toegevoegde waarde kan bieden. Doordat er steeds een duidelijke alignering met de doelen van de onderneming zal zijn, vergroot de kans op adoptie en zakelijk succes aanzienlijk.